Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Malý princ v nás

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na EVVO a ochranu ŽP. Cílovou skupinou jsou žáci prvního a druhého stupně základní školy (výběr z ročníků) ve vzájemné spolupráci a provázanosti. Celý projekt je zpracován podle předlohy knihy Malý princ od Antoine De Saint-Exupéry. Jednotlivé dny a kapitoly na sebe vzájemně navazují a prolínají se celým pobytem. Cílem projektu je nejen přečíst tento příběh, ale poukázat na globální problematiku životního prostředí. Seznámit se s krajinou, jejími složkami, proměnami, obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji, jejich využitím, propojeností a symbiózou mezi živými organismy, člověkem a jeho chováním. Výstupem je vytvoření společného „Citáře“ – deníčku plného dojmů, zážitků a pocitů, který budou žáci libovolně během dne psát. Žáci zde budou mít možnost projevit své dojmy, pocity, názory, myšlenky, včetně obrázků. Žáci pak v závěru pobytu získají knihu Malého prince jako dárek a upomínku na společnou akci.

Projekt přímo navazuje na ŠVP – Škola klíč pro život, který naplňuje průřezová témata RVP.

Poděkování

Dovolte, abychom vám touto cestou poděkovali za velikou podporu, pomoc a spoluúčast na projektu naší školy. Stali jste se součástí Malého prince – „Malého prince v nás“. Projekt, který vznikal a byl připravován více než rok, je již za námi a nejkrásnější odměnou jsou toužebná přání našich dětí, abychom uskutečnili něco podobného. Darem je to, že se naše děti rozhodly být přáteli „Malého prince“ a překrásné knihy, kterou díky vám dostal každý na rozloučenou. Stali jste se součástí našeho společného světa. Věnovali jste nám spoustu darů, podpořili jste nás finančně a zajistili jste nám mnoho přednášek, exkurzí, pomůcek k bádání a společných zážitků. Sto žáků naší školy po dobu deseti dnů bylo ponořeno do světa fantazie a čistoty. Snad alespoň touto cestou vyjádříme naše upřímné díky a úctu. Tolik radosti a rozzářených dětských tváří, tolik hvězdiček v jejich očích je dar. Děkuji a pevně věřím, že se naše cesty ještě v dobrém setkají.

S přáním krásných dní za ZŠ Chomutov, Školní 1480
Martina Nováková

 

Další dokumenty