Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Malý princ v nás – anotace k projektu

Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

 • Datum zpracování: Leden 2015
 • Realizace: Březen – duben 2016
 • Autor: Mgr. Nováková Martina

 

Průřezová témata vědomostí dovedností a schopností projektu

 • uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
 • pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnost ve vztahu k prostředí
 • poskytnutí nezbytných znalostí, dovedností a vypěstování návyků pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
 • rozvoj spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni
 • hodnocení objektivnosti a závažnosti informací týkajících se ekologických problémů
 • učení se komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska

 

Vzájemná interakce je zde nejen mezi skupinami učitel (lektor) – žák, ale i žák–žák

Většina aktivit je koncipována tak, aby pobyt v terénu a na čerstvém vzduchu představoval více než 70 % výukového i volného času. Lokalita je vybrána tak, aby splňovala požadavky, jak MŽP – vhodné lokality, tak blízkost okolí (poznávání okolí a využití – elektrárny, vodní díla…), dojezdová vzdálenost, spolupracující organizace a spolky.

 

Výstupy a udržitelnost

Foto a video dokumentace, obrazy a prostorová díla (stavby z přírodních materiálů, keramika, práce s vlnou, sádrou – otisky zvěře…), výukové prezentace v programech PowerPoint, tvorba map – noční obloha, okolí pobytové lokality, desatera, úklid lesa a výsadba nových stromků, zvukové záznamy zvěře.

Všechny materiály budou následně zpracovány v celek tak, aby se daly využít jako výukový materiál pro další ročníky.

Projekt bude prezentován v médiích prostřednictvím projektu Naše Virtuální škola.

 

Spolupráce s organizacemi

ZŠ Chomutov, Školní 1480
Centrum Lesná www.vrclesna.cz
Schola humanitas www.humanitas.cz, Ing. Michal Tarant
Policie ČR a SRN nprap. Marie Pivková
Český červený kříž Chomutov www.cck-cv.webpark.cz
VEOLIA SČVK www.scvk.cz
KAPatelier www.kapatelier.cz
Nakladatelství Albatros www.albatrosmedia.czjiri.hiemer@albatrosmedia.cz
Nonac www.nonac.eu
Autodoprava výběrové řízení
Ubytování výběrové řízení

Policie, Horská služba, lesníci a lékař jsou dobrovolnými složkami, které nám aktivity pomohou zajistit zdarma, popřípadě darem. Dramatická a taneční část bude zajištěna prof. Muzikálovou zpěvačkou a choreografkou B. Novákovou.

 

Zvolené možné lokality v dosahu (oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší):

Boží Dar, Loučná pod Klínovcem, Hora sv. Šebestiána, Nové Hamry, Kovářská, Výsluní, Boleboř, Domašín, Kalek, Nová Ves v Horách, Hora sv. Kateřiny. Všechny lokality odpovídají danému projektu a cenovému rozpočtu.

 

Využité pomůcky, materiály a programy

 • Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry (Albatros)
 • Vodní laborant (Veolia Voda, laboratorní kufřík se zásobou 40ti pokusů o vodě)
 • Jean Giono: Muž, který sázel stromy (Literární čajovna Suzanne Renaud, kniha + audio a video)
 • Živá voda pro obec (Pavučina)
 • Žijeme spolu, aneb jak na téma ochrany zvířat (Pavučina)
 • Učíme se v zahradě (Chaloupky)
 • Les ve škole, škola v lese (Tereza Praha)
 • Třídění odpadu (Tereza Praha)
 • Život pro planetu Zemi – 365 typů (Praha)
 • Ekologické měření v praxi (Odpady, Krajina, GIS a GPS, Energetika, Astronomie, Meteorologie, geologie, Zemědělství, Lesnictví a Chráněné oblasti v Krušných horách, Schola Humanitas Litvínov
 • EC Lesná (Krušné hory – domov můj)
 • Práce s tablety a programy Google – programy, prezentace
 • Fotoaparáty a videokamera – projekt bude zaznamenáván a zpracován formou reportáží.