• Počet zúčastněných: 35 zástupců
 • Počet nezúčastněných: 7 zástupců

Cíle 1. zasedání

 • Přivítání zvolených zástupců ŽP a předání certifikátu paní ředitelkou
 • Představení koordinátorky ŽP p. Hrazdirové
 • Zvolení funkcí – zapisovatel, ilustrátor, fotodokumentarista (další funkce budou doplněny v průběhu dalších zasedání)
 • Stanovení hlavních cílů a náplně ŽP
 • Úkoly na 2. zasedání ŽP pro zvolené zástupce:
  • vytvořit logo parlamentu (příští zasedání proběhne hlasování o nejlepší logo)
  • stanovit 2–3 pravidla ŽP (příští zasedání proběhne hlasování o pravidlech, podle kterých bude parlament pracovat)
 • Parlament se bude scházet vždy 1× za 3 týdny, příští zasedání proběhne 29. listopadu 2019

Předložené návrhy

 • lavičky a koše na školní zahradu na 1. stupni (popř. altánek)
 • více akcí pro 1.  a 2. stupeň
 • úklid okolí školy žáky
 • automat na jídlo na 1. a 2. stupni
 • delší vzdálenost škol v přírodě od školy
 • nové tribuny u školního hřiště na 2. stupni
 • přístup k šatním skříňkám o velké přestávce
 • výjezd do škol v přírodě i na 2. stupni
 • samostatné WC pro pedagogy na 1. stupni
 • označení dveří toalet (dívky, chlapci) u tělocvičny na 2. stupni