• Lavičky a koše na školní zahradu na 1. stupni (popř. altánek)
  Ve druhé polovině školního roku budou na zahradu umístěny 3–4 odpadkové koše, lavičky jsou zatím v jednání.
 • Více akcí pro 1. a 2. stupeň.
  Návrhy mohou jednotlivé třídy předložit na schůzkách žákovského parlamentu.
 • Úklid okolí školy
  Jednotlivé třídy 1. a 2. stupně realizují úklid jednu vyučovací hodinu v rámci pracovních činností (1 x za čtvrtletí). Bude vytvořen rozpis, kam se zapíší jednotlivé třídy, kdy tato hodina PČ proběhne.
 • Automat na jídlo na 1. a 2. stupni
  Nelze z hygienických důvodů (Pamlsková vyhláška), ve škole je zajištěno „Mléko a ovoce do škol“.
 • Delší vzdálenost škol v přírodě od školy
  Vzhledem k složitému organizačnímu zajištění nelze ŠvP třídám nakázat, delší vzdálenost zvýší cenu a ŠvP se musí zúčastnit alespoň 75 % žáků ze třídy, aby mohla daná třída vyjet.
 • Nové tribuny u školního hřiště na 2. stupni
  Na úpravu školního hřiště je zpracovaný projekt za 5,5 mil. (úprava povrchu hřiště a běžeckých drah), tribuny zatím nejsou zahrnuty, budou v jednání až po realizaci projektu.
 • Možnost přístupu ke školním skříňkám o velké přestávce
  Předpokládáme, že by se tam žáci shlukovali. Prostory šaten jsou malé, nevhodné na relaxaci o přestávce. V případě, že umožníme přístup ke skříňkám, museli by pedagogičtí pracovníci vykonávat v tomto prostoru dohled. Už nyní vzhledem k velikosti školy má každý pedagogický pracovník hodně dohledů.
 • Samostatné WC pro pedagogy na 1. stupni
  Nemůže být realizováno, vzhledem k složitým stavebním úpravám.
 • Označit dveře toalet u tělocvičny na 2. stupni
  V nejbližší době bude zajištěno.