• Zesílení hlasitosti zvonků z důvodu špatné slyšitelnosti v některých učebnách a seřízení, aby zvonily ve stejnou dobu.
  • Doba zvonků bude zkontrolována, nové zvonky se nemohou instalovat z důvodu vysokých nákladů.
 • Kontrola, oprava plotu u školního hřiště v ul. Školní.
  • Školník provede kontrolu plotu.
 • Zpřísnění bezpečnosti na školním pozemku a zabránění vstupu cizích lidí (např. prostor u školního hřiště v ul. Školní).
  • Hřiště bylo zrekonstruováno v rámci projektu, proto musí být přístupné veřejnosti.
 • Změna výzdoby v prostorách budovy 1. stupně a ve staré budově 2. stupně.
  • Koordinátorka ŽP p. Hrazdirová osloví učitele výtvarné výchovy a poprosí je o výměnu výzdoby v prostorách školy.
 • Vymýšlení společné akce pro členy parlamentu (sportovní akce, výlet).
  • Bude řešeno v rámci parlamentu.
 • Využití bezbariérového výtahu žáky např. se zlomenou nohou. – Jak lze použít?
  • Využití výtahu lze zajistit při včasné domluvě. Žák může jet výtahem jen v doprovodu dospělého, pokud je potřeba využít výtah, musí být vždy zajištěn doprovod např. asistent pedagoga.
 • Možnost využití interaktivní tabule žáky v učebnách s těmito tabulemi nebo projektory (např. příprava prezentací, referátů, kvízů pro spolužáky aj.).
  • Využívání interaktivní tabule v hodinách je možné po domluvě s daným vyučujícím.