Výuka

Od 17. května budou chodit do školy všichni žáci prvního stupně. Na druhém stupni bude pokračovat rotační výuka:

  • 6. a 8. ročník: distanční výuka (žáci zůstávájí doma)
  • 7. a 9. ročník: prezenční výuka (žáci jsou ve škole)

Školní družina

Školní družina bude fungovat v běžném režimu. V provozu bude ranní i odpolední družina. Péče o děti pracovníků vybraných profesí nebude zajišťována.

Stravování

Nezapomeňte objednat a zaplatit obědy. Pro žáky, kteří jsou v rámci distanční výuky doma, nadále platí:

  • Výdej obědů do čistých nádob probíhá od 11.00 do 11.30.
  • Žák nebo rodič zazvoní u vchodu do jídelny a vyčká příchodu personálu.

Testování antigenními testy

Žáci prvního stupně a žáci ve speciálních třídách budou testováni 1× týdně v pondělí nebo první den v týdnu osobní přítomnosti žáka ve škole. Žáci druhého stupně budou testováni 2× týdně (v pondělí a ve čtvrtek).