Dne 25. října 2021 se žáci druhého stupně zúčastnili dobrovolné akce Ukliďme si Česko, při které se zaměřili na úklid přilehlých lokalit u naší školy. Akce se konala po vyučování a sešlo 35 dětí. Nejdříve jsme se rozdělili na skupiny, vytyčili si místo, kde se všichni na konci sejdeme a dali jsme se do práce. Všichni svědomitě sbírali a užívali si při tom i hezké počasí. Akce se velmi vydařila a všem tímto velmi děkujeme za účast. Určitě to zopakujeme. 🙂