Dne 8. 11. 2021 třída 7. D zahájila projekt nazvaný Třída v pohodě. Jedná se o třídní aktivity, které přispějí ke stmelení jejího kolektivu.

Během akce budou probíhat hry pro podporu dobrých vztahů mezi žáky, aby spolu uměli lépe spolupracovat, řešit konflikty, vzájemně se poznali a dobře spolu vycházeli. Na našem prvním setkání jsme si zahráli společně hry Empatická hvězda a Třídní ostrov. Všichni jsme si tuto akci velmi užili, navzájem o sobě zjistili zajímavé věci a hlavně se spolu velmi nasmáli.

Už teď se těšíme na 22. listopadu, kdy proběhne další stmelovací den.

Třída 7.D