Přihlášky ke stravování na školní rok 2022/2023 jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny nebo na internetových stránkách školy. Přihlášku podepisuje zákonný zástupce strávníka, včetně informovaného souhlasu.

Prosíme rodiče, kteří platí stravné inkasem z účtu a nadále chtějí pokračovat v platbách ve školním roce 2022/2023, aby do 4. července 2022 vyplnili přihlášku ke stravování spolu s informovaným souhlasem a odevzdali u vedoucí školní jídelny. Pokud tak neučiní, budou platby inkasem zablokovány a stravné na září bude možné zaplatit pouze v hotovosti. Přeplatky na stravném k 30. 6. 2022 budou strávníkům hradícím stravné bankou, vráceny zpět na účet.

Strávníky, kteří hradí stravné hotově a končí stravování ve školní jídelně nebo nechtějí stravné převést do nového školního roku, prosím, aby si přeplatek vyzvedli do 04. 7. 2022. Stravné hrazené v hotovosti bude možné zaplatit již od 22. 8. 2022 v kanceláři školní jídelny.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen obědů:

  • 7 až 10 let: 28 Kč
  • 10 až 14 let: 32 Kč
  • 15 a více let: 40 Kč

V případě finančního limitu na inkasu proveďte kontrolu zda je jeho výše dostatečná (23 stravných dnů × sazba za oběd). V případě nízkého limitu nebude platba provedena.

Přejeme všem krásné léto a spoustu prázdninových zážitků.

Dana Ansorgeová, vedoucí ŠJ