Na konci školního roku proběhla na prvním stupni také soutěž Mistři třídění, v které dostávaly jednotlivé třídy body za své správné třídění odpadů. Kontroly byly prováděny náhodně 1x za měsíc od listopadu min. šk. roku až do května letošního školního roku koordinátorem EVVO. Výsledkem bylo výrazné zlepšení kvality třídění odpadu na celém 1. stupni.

Soutěž vyhráli žáci 1. A (na fotografii), na 2. místě se umístila třída 4. D a na místě třetím skončily se stejným počtem bodů děti z 5. C a 5. A. Díky sponzorským darům rodičů mohly paní učitelky dětem za velkou snahu zakoupit do třídy různé stolní a jiné hry, z čehož měly ocenění žáci velkou radost.

Ivana Chloupková, koordinátor EVVO