V úterý 25. října měly děti z 3. D projektový den na téma Podzim s Machem a Šebestovou. Nejprve se seznámily s hlavními postavami, a poté si přečetly první příběh, o tom jak Mach a Šebestová získali utržené sluchátko. V dalších hodinách žáci plnili různé úkoly. Velmi je bavily násobky s Jonatánem, nebo Machova matematická tajenka. Nejvíce je zaujala práce s tablety.  Žáci v nich vyhledávali informace o zvířatech, podobně jako Mach v příběhu zjišťoval informace o zajících. Nakonec si také vyrobili své kouzelné sluchátko. Celé dopoledne probíhalo v klidné a přátelské atmosféře. Dětem se projektový den líbil. Všichni jsme odcházeli na prázdniny s dobrou náladou.