Jednoho pátečního dopoledne jsme vyrazili na druhý stupeň, kde si pro nás děti ze 7. A společně s paní učitelkou Luckou připravily hodinu matematiky.

A co nás v hodině čekalo za překvapení? Plno zábavných matematických úkolů.

Na začátku jsme se všichni pozdravili a hodina mohla začít. Na lavici měl každý připravené zajímavé pomůcky, které nám pomáhaly vyřešit zajímavé úlohy.

V prvním cvičení jsme museli na lavici seřadit čísla od 1 do 20. Když jsme měli hotovo, Klárka nám dávala příklady, my jsme si je v hlavě spočítali a kartičku se správným výsledkem jsme zvedli nad hlavu. Druhým úkolem bylo sestavit ze špejlí geometrické tvary – čtverec, obdélník a trojúhelník. A co kruh? Ten bychom ze špejlí nesložili, ale kaštany se nám na to více hodily. Dalším zadáním, které si pro nás děti připravily, byla hra „BINGO“. Do čtvercové sítě jsme si napsali náhodně čísla od 1 do 20 a tahání čísel z klobouku mohlo začít. A kdo vyhrál? Sabinka. Poslední úkol ve formě pracovního listu už jsme bohužel nestihli, protože se blížil konec hodiny. Ale nebojte se, nezaháleli jsme. Po příchodu do školy jsme si úkol vyřešili spolu ve třídě. Na pracovním listě byla čísla a nad nimi kreslená zvířátka. Místo zvířátek jsme měli dosadit čísla a vyluštit příklady. A jak se nám to povedlo? Myslíme, že na výbornou. Za vydařenou práci jsme s úsměvem na tvářích dostali sladkou odměnu. Hodina matematiky na druhém stupni se nám moc líbila a všem starším spolužákům i jejich paní učitelce děkujeme a těšíme se na další pozvání.

Mgr. Jana Šťastná, 2. A