Sponzorské dary pro třídu 4. A v lednu poskytli:

  • Komerční banka Chomutov
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Bojemia servis finance
  • Optik Palackého Chomutov

Za jejich příspěvky děkujeme.