1. zasedání ŽP – 10. 11. 2023

počet zúčastněných: 28 zástupců

počet nepřítomných:   6 zástupců

Cíle 1. zasedání:

 • Přivítání zvolených zástupců ŽP a předání certifikátů.
 • Představení koordinátorky ŽP p. Hrazdirové a p. Hábové.
 • Zvolení funkcí – zapisovatelů, fotodokumentaristů (další funkce budou doplněny v průběhu dalších zasedání).
 • Stanovení pravidel (př. Hovoří jen jedenázor každého je respektován), hlavních cílů a náplně ŽP. Parlamentu se mohou zúčastnit jiní žáci něž zvolení zástupci, každý z učitelů i rodiče žáků.
 • Informace o schránce důvěry:
 • zavedení od ledna 2024, zájem o umístění schránky i na 1. stupni,
 • hlasování o umístění schránky důvěry na 2. stupni – prostor nad schodištěm u křesílek, na 1. stupni se místo upřesní.
 • Informace o nápoji Prime:
 • informace byly předány všem rodičům žáků na 2. stupni a rodičům žáků 4. – 5. ročníků,
 • krátká diskuze na téma Prime.
 • Informace o Vánočním jarmarku 12. 12. 2023:
 • potřebné informace o akci (každá třída bude mít vlastní kasičku, kterou si bude hlídat a stanovuje si sama ceny),
 • peníze budou předány třídnímu učiteli a společně se s ním domluví, na který účet se použijí.
 • Informace o akci „Krabice od bot“ – 20. 11. – 29. 11. 2023
 • dobročinná akce bude probíhat na obou stupních a informace dostanou žáci od třídních učitelů.
 • Úkoly na 2. zasedání ŽP pro zvolené zástupce:
 • Soutěž o nejlepší logo parlamentu (příští zasedání proběhne hlasování o nejlepší logo – zúčastnit se může každý). Přinést návrh na příští zasedání!!!

Parlament se bude scházet vždy 1 x za 3 – 4 týdny -> PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ PROBĚHNE 8. 12. 2023

Prostor pro předložené návrhy žáků:

 • Možnost koupit nějaké pití nebo občerstvení v prostorách školy – např. automaty.
 • Zrcadla na všechna WC pro žáky.
 • Výměna dosluhujících lavic a židlí v některých učebnách.
 • Nevyhovující stav WC (dívčí i chlapecké) u vstupu do tělocvičny    a v 1. patře (patro u p. Kinšta). Záchody špatně splachují, některé nejdou zamykat, rozbité držáky na toaletní papír, špatný stav některých dveří.
 • Větší tlak na žáky z matematických tříd ze strany učitelů, což se žákům nelíbí.
 • Diskuze o vztazích mezi žáky v některých třídách a mezi žáky a učiteli.

Veškeré návrhy budou probrány a zodpovězeny na příštím zasedání!!!