počet zúčastněných:   26 zástupců

počet nepřítomných:   8 zástupců

Cíle 1. zasedání:

 • Přivítání paní ředitelky na parlamentu a představení paní Šmídové – soc. pedagožky.
 • Hlasování o nejlepší logo parlamentu – předložení návrhů zástupci jednotlivých tříd, kteří se zúčastnili.
 • Vybíralo se z 12 návrhů – vyhrálo logo 8. A – gratulujeme!
 • Logo bude překresleno na větší formát a využíváno od příštího setkání.
 • Vyhodnocení akcí „Vánoční jarmark“ a „Člověče, nezlob se“ – co se líbilo a nelíbilo.
 • Vánoční jarmark – Akce se dětem i rodičům velmi líbila, určitě ji chtějí v příštích letech opakovat. Byla krásná atmosféra a děti by stály o více občerstvení a prostor, kde by si mohli rodiče odložit bundy.
 • Člověče, nezlob se – akce žákům vyhovuje, přidali by i další deskové a karetní hry, např. dáma nebo šachy, Monopoly, Dostihy a sázky, Prší nebo Uno aj.
 • Seznámení žáků s akcí „Týden naruby“- jestli by měli žáci zájem.

Předložen harmonogram s jednotlivými dny (např. pyžamový den, kostýmový den, den bez batohu…)

 • Nápad se dětem líbil, viděly předběžně návrh, budou informovat své spolužáky a na příštím setkání akci potvrdíme.
 • Nápad se líbil i žákům 5. tříd a chtěli by, aby se akce konala i na 1. stupni. Návrh bude předán učitelům 1. stupně.
 • Zájem o Burzu knih mezi žáky i pedagogy – směna knih nebo prodej za peníze?
 • Zástupci jednotlivých tříd zjistí zájem o burzu knih ve svých třídách a na příštím zasedání se rozhodne, jestli bude nebo ne.
 • Seznámení zástupců s environmentální akcí „Sběr starých mobilů – do konce ledna 2024“ a „Sběr drobného elektra – únor – březen 2024“.
 • O jednotlivých akcích budou žáci i rodiče včas informováni.
 • Dále v březnu 2024 proběhne akce „Ukliďme si Česko“ – účast bude dobrovolná pro oba dva stupně.
 • Informace o schránce důvěry – jestli byly informace předány spolužákům, kdy bude umístěna a ukázka, jak bude schránka vypadat, popřípadě dotazy.
 • Výběr dotazníků pro třídy – spokojenost se školou a školními akcemi – diskuze na téma dotazníků.
 • Dotazníky byly vybrány od zástupců tříd, budou dále vyhodnoceny a výsledky sděleny na příštím zasedání.
 • Zvolení dohledu nad herními prvky ve vestibulu před sborovnou a v 1. patře nové budovy (fotbálek, taburety), popřípadě pravidla a harmonogram užívání.
 • Návrhy na pravidla využívání herních prvků (fotbálek, taburety, chodící prvky, ping pong, šachy) mohou žáci předkládat paní ředitelce nebo paní Hrazdirové do týdne.
 • Dozory nad herními prvky by měli především žáci 9. A a 9. C – jedná se zatím o návrh.

Předložené návrhy:

 • Děti měly zájem o úpravu pravidel pro získávání žolíka – v některé třídě vyhrává stále jeden žák a ostatní nemají šanci žolíka získat.
 • Velký zájem je o akci „Valentýnská schránka“ – zájem o rozdávání valentýnek mají žákyně 9. A a 9. C, popřípadě udělat na Valentýna nějakou další akci.
 • 1. června – „Den dětí“ – starší žáci by uspořádali soutěže pro děti z 1. stupně.
 • Uspořádat den, kdy by šli holky za kluky a kluci za holky.
 • Příští zasedání 9. 2. 2024

Schránka důvěry

 • Zahájení leden 2024
 • Umístění:

2. stupeň

Základní škola Chomutov

Školní 1480

Co to vlastně je?

Může se stát, že tě trápí nějaký problém. Problém, s který se nemáš a ani nechceš nikomu svěřit (máš například konflikty se spolužáky a chtěl bys je odstranit, nestíháš ve škole, máš problém v komunikaci s rodiči, s učitelem, se spolužáky, s kamarády, se sourozenci nebo i s někým jiným, máš pocit, že ti někdo ubližuje, a nevíš, co s tím, potřebuješ pomoc nebo poradit v nějakém jiném školním problému, který tě trápí, chceš se svěřit s nějakou jinou důvěrnou osobní věcí, která tě znepokojuje, potřebuješ si jen o něčem popovídat, něco si ujasnit, a nevíš, na koho se obrátit. Nebo máš dobrý nápad a chceš ho pomoci realizovat, zároveň něco na škole postrádáš nebo jsi s něčím nespokojený).

Od toho je tady schránka důvěry.

Můžeš využít naší školní schránku, která je umístěna v budově 2. stupně na chodbě nad šatnami vedle stolku a křesílek. Vhoď do ní svůj vzkaz a tento vzkaz nemusíš podepisovat, může být anonymní. Abychom Ti však mohli pomoci, musíš o problému psát konkrétně, tedy například: „v 8. třídě šikanuje někdo žáka Petra Nováka“. Zpráva „šikanují mě“ nikomu nic neřekne. Je sice smutné, že tě někdo šikanuje, ale bohužel nevíme ani koho šikanují, ani ve které třídě a nemůžeme s tím nic dělat. Dotazy ze schránky důvěry putují k vedení školy a podle typu „problému“ se mohou zapojit další učitelé.

Nebo můžeš navštívit sociálního pedagoga – Adélu Hábovou a Barboru Šmídovou, metodika primární prevence Dagmar Hrazdirovou a nebo také výchovného poradce – Olgu Hrudkovou.