počet zúčastněných: 22  žáků     

počet nepřítomných: 12 žáků

Cíle 5. zasedání :

 • Proběhne jeden týden „Sběr drobného elektra“ týden 18. – 22. březen 2024. Bylo zasláno rodičům a vyvěšeno info v budovách školy.
 • Začátkem dubna proběhne „Ukliďme si Česko“ – 3. 4. 2024 – včas budou vyvěšeny informace, zase zasláno přes Bakaláře, akce je dobrovolná pro žáky 1. i 2. stupně. Mohou se zúčastnit i rodinní příslušníci.
 • Schránka důvěry již funguje, zástupci tříd připomenou spolužákům.
 • Probíhající akce Ponožkový den 21. 3. 2024 – na každou nožku jinou ponožku.
 • Nová pravidla využívání herních prvků (taburety, chodící prvky, ping pong, šachy) – zatím nepředložena pravidla a dozory nad herními prvky (stolní tenis a sedáky)– 9. A – žáci 9. A co nejdříve předloží p. Hrazdirové.
 • Spokojenost s pravidly pro fotbálek a zapisováním zájemců o hru – držení dozorů – vše probíhá v pořádku, jen je menší zájem.
 • Kdo by chtěl využívat boudu na ukládání kol, informuje p. Hrazdirovou!!!
 • Preventivní akce pro žáky 9. ročníků – v 2. polovině dubna 2024 „Blázníš? No a!“ – 19. 4. – 9. A, 22. 4. – 9. B, 24. 4. – 9. C.
 • Preventivní program pro třídu 7. C – 4. 4. od 11,30 – 13,30 hod. p Gromanová z projektu Den pro školu. V případě spokojenosti možnost využít i v jiných třídách a různé profese. O jaké profese by byl zájem? – nejvíce zástupce zajímala beseda s vychovatelem a terapeutem z vězení a filmová kostýmní výtvarnice.
 • Zájem o preventivní přednášku o „Duševním zdraví“ pro rodiče a jiné rodinné příslušníky  – formou kavárny. Zjištění zájmu na příštím zasedání parlamentu. Žáci se shodli, že bude lepší oslovit rodiče prostřednictvím Bakaláře.
 • Jeden z žáků 5. ročníku navrhl výlet do Prahy na MS v Hokeji v O2 aréně 21. 5. 2024. Složité na organizaci.
 • Zájem žáků půjčit nějaké deskové hry na přestávku. K vypůjčení u p. Hrazdirové na základě domluvy s TU a podpisu. Zjistit zájem tříd např. v rámci třídních hodin.
 • Spokojenost s možností využívání sociál. pedagogů. – Děti jsou se sociálními pedagogy velmi spokojené, především na 1. stupni.

Příští zasedání proběhne 12. 4. 2024

 • Udržování pořádku ve třídách [opakované téma].
 • Další způsoby zamezení ničení školního majetku!!! – projekt ŽP
 • Projednání projektu žáků ŽP „Nenič školu, šetři ji pro sebe i své okolí“, jejímž cílem bude upozornit žáky na již zmíněné plýtvání a ničení majetku školy např. prokopnuté dveře na chlapeckých záchodech, polepené lavice žvýkačkami, na záchodech naházené nikot. sáčky na stropě. – Přihlásilo se šest zástupců, že by mělo zájem se účastnit projektu.
 • Návrhy na zlepšení chodu školní jídelny např. „Anketa – Jídlo na přání“.
 • Připomenutí, že je zákaz kouření ve škole a v okolí školy do 50 m.
 • Zjištění zájmu o turnaj ve fotbálku a stolním tenisu. Větší zájem byl o stolní tenis. Probereme s učitelem tělesné výchovy. Možnost zapojení i 1. stupně.
 • Bude probíhat preventivní akce – Informační letáčky na záchodech + kontakty na různé organizace – představily p. Hábová a p. Šmídová.
 • Žáci byli informováni o dni otevřených dveří v Centru duševního zdraví pro děti a mládež – „Naděje“ – dne 17. 4. 2024 od 13:00 – 16:00 hod.
 • Dne 27. 3. 2024 proběhne „Barevný den“.
 • Na školní hřiště se bude chodit o velké přestávce, až bude sucho a teplo.