V úterý 13. prosince  žáci z 1. A navštívili Staročeské Vánoce, kde pro ně byly připraveny různé aktivity (zatloukání hřebíku, dlabání koryta…).  Děti zahřáté rybí polévkou a punčem si pak  vyslechly příběh o narození Ježíška. Ve čtvrtek ještě děti navštívily muzeum, kde řešily úkoly spojené s vánočním časem. Nechybělo ani zdobení perníčků. Moc se nám to všem líbilo.