Dne 12. června se sešla třída 1. B, 5. D a 1. A ZŠ Chomutov, Školní s třídou 1. A ZŠ Školní Kadaň na „Chytrém hřišti“ v Kadani, aby spolu třídy navázaly kamarádství. Společně si děti na hřišti vyhrály, a pak nám prvňáčci z Kadaně ukázali hradby, kde jsme se mohli pokochat krásným výhledem na řeku Ohři. Výlet jsme zakončili zmrzlinou a nákupem v infocentru. K autobusu jsme se vraceli Katovou uličkou.

Prvňáčci nás vyprovodili až k autobusu, kde nám zamávali na zpáteční cestu.

Budeme se těšit na první slíbené dopisy.

Třída 1. A, Zuzana Fučíková