27. září využila 8. B nabídky zúčastnit se Zemědělského dne – Agroday, který pořádala pro žáky základních škol OA a SOŠ zemědělská a ekologická v Žatci. Samotná cesta z nádraží v Žatci podél řeky Ohře a pak historickými částmi města kolem pivovaru a přes žatecká náměstí byla pěkným zážitkem. V areálu školy se nás ujala paní učitelka, která děti provedla areálem zemědělské sekce školy. Následně na děti čekalo třináct stanovišť, na kterých se soutěžní a zábavnou formou seznamovaly se zaměřením školy a jejími učebními a studijními obory. Děti tak nahlédly do základů pěstitelství, sadařství, chmelařství, včelařství a chovu hospodářských zvířat. Seznámily se také se zemědělskou technikou využívanou zejména při pěstování chmele. Zájemci mohli usednout do traktoru. Zážitkem byla projížďka na voze taženém koňským dvojspřežím. Nechyběl ani sport. Děti rozhýbal zejména hobbyhorsing a štafetový běh s kolečkem. Zážitky korunoval při zpáteční cestě k nádraží výstup na vyhlídkovou věž Chrámu chmele a piva. Pohled na Žatec a krajinu kolem, dnes již památku světového dědictví UNESCO, stál za naše úsilí vynaložené při zdolávání více než dvou stovek schodů.

                                                                                                                                                    Luděk Hrbek