12. 10. 2023 vyrazily třídy 5. A a 5. B po roce znovu do Národního muzea v Praze. V minulém roce se žáci zaměřili na historii od pravěku do současnosti a prohlédli si mineralogické sbírky. Letos se do Národního muzea vrátili, aby zhlédli expozici Zázraky evoluce, kde byli vystaveni živočichové od těch nejnepatrnějších, jako je milimetr velká želvuška, po obry, jako jsou největší savci naší planety. Děti viděly mimo jiné i obrovskou kostru plejtváka mišoka. Paní učitelky se s dětmi tentokrát zaměřily ještě na historii a výzdobu samotné budovy Národního muzea a podívaly se i do kopule s nádherným výhledem na Václavské náměstí. Žáci během prohlídky pracovali také s pracovním listem, který pro ně paní učitelky připravily.

       Dětem se velmi líbila i výstava v nové budově Jak se žilo ve 20. století, kde si mohly prohlédnout například hračky, počítače a zařízení domácností, které měli jejich rodiče a hlavně prarodiče. Děti zjistily, že kdyby jely do Národního muzea potřetí, stále by měly, co si prohlížet.