Děti ze školních družin a klubů rozzářily prostor kina Svět výtvarnou výstavkou „Malujeme pohádku s kinem Svět“.

Podzimní akce, kterou školní družiny a kluby realizují již pravidelně.

Naši žáci a žákyně v rámci společných aktivit školních družin navštěvují projekci v kině Svět po celý rok.

Po ukončení celoroční aktivity si následně děti malují svoji nejoblíbenější pohádku.

Kreativita a fantazie malých dětí nezná mezí. Děti opět krásně ztvárnily malé roztomilé pohádkové postavy.

Všem malým výtvarníkům a jejich pomocníkům patří velké díky za krásné práce.

Tyto hezké dětské práce nám opět zpříjemnily prostory v kině Svět.