Den boje za svobodu a demokracii jsme si letos na druhém stupni připomněli nejen speciálními hodinami či projektem Příběhy bezpráví, ale také barvami naší státní vlajky.