Škola ťuká na dveře a předškoláci z MŠ Palackého nezahálí. Aby se jim start v první třídě co nejlépe vydařil a plynule navázali na předškolní vzdělávání, přicházejí v doprovodu paní učitelek do naší školy, aby se s novým prostředím seznámili. V rámci jednotlivých návštěv rozvíjejí hravou formou svoje dovednosti, které jsou potřebné pro zahájení školní docházky. Přejme jim, ať jim nadšení a radost vydrží.

Pavlína Švecová