počet zúčastněných: 21 žáků      počet nepřítomných: 13 žáků

Cíle 4. zasedání:

 • Představení nového loga žákovského parlamentu v digitalizované podobě.
 • Zájem o Burzu knih mezi žáky i pedagogy – směna knih nebo prodej za peníze? Zástupci jednotlivých tříd měli zjistit zájem o burzu knih ve svých třídách. – O burzu není zájem.
 • Seznámení zástupců s výsledky environmentální akce „Sběr starých mobilů“ – na 2. stupni vybráno 6 mobilních telefonů, celkem vybráno na škole 50. Umístěna krabice na odkládání starých mobilů ve vestibulu školy u velké sborovny.
 • Do konce března 2024 proběhne jeden týden „Sběr drobného elektra“ – týden po jarních prázdninách 11. – 15. březen 2024. Bude opět zasláno rodičům a vyvěšeno info v budovách školy.
 • Koncem března proběhne „Ukliďme si Česko“ – nejspíše 25. 3. 2024 – včas budou vyvěšeny informace, akce je dobrovolná pro žáky 1. i 2. stupně. Mohou se zúčastnit i rodinní příslušníci.
 • Schránka důvěry již funguje. Zástupci tříd připomenou spolužákům.
 • Probíhající akce Valentýnská schránka do 13. 2. 2024.
 • Ohledně žolíků vše zůstane při starém, žáci se mohou domluvit s třídními učiteli, jestli si oni nenastaví ve třídě určitá pravidla.
 • Seznámení s výsledky dotazníků pro třídy – spokojenost se školou a školními akcemi.
 • Ven o přestávkách se bude chodit až o hezkém počasí.
 • Výměna nábytku probíhá postupně – omezený rozpočet.
 • Oprava WC – velmi nákladné, v případě závady nahlásit. Dodržovat pořádek, hlavně na chlapeckých záchodech.
 • Zvonění musí hlídat vyučující, předělání zvonků je velmi složité a nákladné.
 • V současné době bude velkou investicí rekonstrukce tělocvičny na 1. stupni.
 • Stížnost školníka na zničení omítky před školou! Upozornit na to spolužáky.
 • Venkovní učebny na 1. a 2. stupni – projekt na rok 2025 – návrhy předloží paní ředitelka na dalším zasedání.
 • Školní Instagram – v jednání, řeší p. Vanda Hrbková propojení se školním webem a FB.
 • Stojany na kola se dělat nebudou, možnost využití boudy na školní zahradě. Kdo by chtěl využívat boudu na ukládání kol, informuje p. Hrazdirovu.
 • Nová pravidla využívání herních prvků (fotbálek, taburety, chodící prvky, ping pong, šachy) – zatím předložen návrh na používání fotbálku – předloženo 9. C – vyjádření paní ředitelky. Předložena pravidla v upravené podobě. Dozory nad dalšími herními prvky?– 9. A
 • Fotbálek bude v provozu od čtvrtka 15. 2. 2024. Provoz podle pravidel vyvěšených na nástěnce Žákovského parlamentu.
 • Preventivní akce pro žáky 9. ročníků – v 2. polovině dubna 2024 „Blázníš? No a!“
 • Zájem o preventivní přednášku o „Duševním zdraví“ pro rodiče a jiné rodinné příslušníky  – formou kavárny. Zjištění zájmu na příštím zasedání parlamentu.
 • Jeden z žáků 5. ročníku navrhl výlet do Prahy na MS v Hokeji v O2 aréně 21. 5. 2024. Bude projednáno a na příštím zasedání.

Příští zasedání proběhne 15. 3. 2024.