Již druhým rokem probíhal na naší škole kurz pro předškoláky s názvem „Do školy s radostí“. Od 7. února do 13. března 2024 zde proběhlo celkem pět setkání, při kterých si mohly děti z mateřských školek vyzkoušet, jaké to je chodit do opravdové školy. Přihlásilo se celkem 16 předškoláčků, a přestože jarní nemocnost udělala své a někteří občas chyběli, přicházeli na každé další setkání opravdu s radostí a s nadšením zase odcházeli. Mimo jiné se naučili písničku v „tajné řeči“, skládali své jméno z písmenek a zkoušeli ho napsat, navlékali pro maminky korále nebo si vyzkoušeli pár nových her v tělocvičně. Na závěr předvedly děti rodičům písničky, které se naučily a předaly jim vyrobený dáreček. Během těchto setkání se jim věnovaly paní učitelky Daňhelová, Fučíková a Chloupková, které celý kurz připravily. Ty potom dětem na závěr předaly medaile „Prvňáček“ a popřály jim i jejich rodičům hodně štěstí v první třídě.