Jak už je zvykem, tak dne 3. 4. 2024 se mohli žáci 1. a 2. stupně opět zúčastnit pravidelné jarní akce „Ukliďme si Česko“ a uklidit si okolí naší školy. Žáci obou stupňů + rodinní příslušníci se sešli u budovy školy ve Školní ulici. Rozděleni do tří skupin uklidili okolí našich budov školy, park T. G. Masaryka, ulice Beethovenovu a Palackého.

Cílem „Ukliďme si Česko“ je vyčistit okolí naší školy od odpadků, zapojit do akce žáky i rodinné příslušníky a strávit příjemné odpoledne s těmi, kteří se dobrovolně úklidu zúčastnili. 

Akci jsme si jako vždy užili i a všem zúčastněným děkujeme.