Dne 4. 4. 2024 proběhl ve třídě 7. C preventivní program ve spolupráci s organizací „Den pro školu“.

Programy jsou určené pro základní i střední školy, stačí si jen vybrat dobrovolníka a domluvit se s ním na detailech návštěvy. Naše škola si pro třídu 7. C vybrala dobrovolnici Lenku Gromanovou, která působila a působí v různých oblastech vzdělávání (koordinátorka projektů / odborná konzultantka / osobní psycholožka / sociální pedagožka a soukromá učitelka / učitelka ZŠ a SŠ / výchovná a kariérní poradkyně).

Akce se zúčastnili všichni přítomní žáci a třídní učitelka. Paní Gromanová naše sezení rozdělila do několika částí a snažila se zjistit, jaké hlavní problémy jsou v této třídě. Zaměřila se na třídní vztahy a komunikaci mezi žáky a pomocí jednoduchých úkolů odhalovala „třídní nedostatky“. Vycházela z toho, že žáky vůbec nezná, a snažila se odhalit jejich pravé já, bez předsudků a informací o školním prospěchu či chování.

Všechny úkoly vedly k tomu, aby si žáci uvědomili, jak důležitá je třídní spolupráce a komunikace, jak dobře se znají. Paní Gromanová závěrem třídu pochválila za spolupráci, rozloučila se s nimi a sdělila nejdůležitější poznatky.