Nové termíny přijímacích zkoušek na střední školy

Vzhledem k epidemiologické situaci v zemi posunulo MŠMT termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 takto: Pro obory s maturitní zkouškou platí tyto termíny: 1. termín: 3. května 20212. termín: 4. května 2021 Pro víceletá gymnázia platí tyto termíny: 1....