Projektový den Den pro školu v 8. D

Dne 31. ledna 2023 navštívil třídu 8. D dobrovolník Jiří Rudolf z programu Den pro školu od Nadace České spořitelny. Jednalo se o setkání s odborníkem z praxe, který žákům pomohl odhalit jejich silné stránky, motivovat je a nadchnout pro další...

Dravci, sovy a člověk

Dne 30. ledna 2023 navštívil náš první stupeň sokolník z plzeňské ZOO, který dětem předvedl výcvik dravců. Všechny třídy se postupně vystřídaly v tělocvičně a děti měly jedinečnou příležitost vidět vzácné ptáky, z nichž někteří jsou na pokraji vyhynutí. Největšími...

Zvýšení cen stravného

Vážení rodiče, od 1. března 2023 budou zvýšeny ceny stravného. Nové ceny za jeden oběd budou 31 Kč pro žáky ve věku sedm až deset let, 35 Kč pro žáky ve věku jedenáct až čtrnáct let a 44 Kč pro žáky ve věku patnáct nebo více let a pro zaměstance...
Přednáška SPŠ na téma ekologie

Přednáška SPŠ na téma ekologie

Na konci kalendářního roku navštívili naši třídu 9. A žáci SPŠ Chomutov. Studenti byli v roli učitelů a vedli celou vyučovací hodinu. Připravili si pro nás informace o třídění odpadu, které dále zpracovali do vlastní filmové ukázky.  Film byl dobře zpracovaný i...
Vánoce ve Školní

Vánoce ve Školní

Vánoční projektový den byl na druhém stupni plný zábavy a zajímavých aktivit. Ráno se děti setkaly a společně zazpívaly několik koled. Potom se třídy sešly na tržišti vánočních tradic, kde si představily různé vánoční zvyky, které si předem vylosovaly. Děti se...