Dne 26. listopadu 2021 se trojice žáků z 8. A a 9. A vydala na dějepisnou soutěž o Chomutově a jeho historii spojenou s husity. O soutěži nám řekla a poté nás přihlásila paní učitelka Marta Blažková.

Při příchodu nás přivítali organizátoři soutěže, uvedli nás do místnosti konání a nabídli nám teplý čaj. Poté co dorazila i ostatní družstva z celého Chomutovska nám organizátoři pustili přednášku o historii Chomutova a husitech.

Po jejím skončení nám byl rozdán test o ticeti otázkách, na jehož vypracování jsme měli třicet minut. Následně jsme se rozdělili na dvě skupiny, a my jsme se vydali na chomutovskou radnici, kde jsme plnili dva zajímavé úkoly. První spočíval v co nejrychlejším poskládání puzzle s husitskými motivy a v druhém úkolu jsme museli na radnici najít předem zadané symboly.

Po dokončení těchto úkolů jsme se vrátili do muzea a plnili jsme další sérii úkolů. První z úkolů byl trefovat se míčky do koše jako vyobrazení husitů dobývajících Chomutov a dále házení kroužků na tyčky, jako lana na hradby.

Po skončení těchto úkolů a shromáždění obou skupin nám organizátoři řekli výsledky. Naše třída 9. A se umístila na 2. místě.

Na památku dostal každý z účastníků malou odměnu a vítězové dále dostali poukázky do knihkupectví Luxor, knihu o chomutovské historii a sladký dort.

Odcházeli jsme se pocitem, že jsme se naučili mnoha novým věcem, vědomostem a hlavně, že jsme si to užili.

Lukáš Otoupalík, Anna Bajerová, Tereza Němcová