Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Krušné hory – domov můj

Účelem projektu je seznámit žáky základních škol v Ústeckém kraji s oblastí Krušných hor, konkrétně s historií lidových řemesel, těžbou a osídlením, pomocí zajímavé výuky v učebnách a v atraktivním prostředí Krušných hor. Projekt usiluje o zkvalitnění výuky zejména tím, že žákům představí region Krušných hor formou terénních exkurzí s využitím technických pomůcek s návazností na teoretickou výuku v učebnách.

Získané znalosti žáci dovedou propojit s ostatními předměty a aplikovat je v praxi. Poznání regionu povede u mnoha žáků k navázání vztahu k oblasti. Žáci se dále naučí prezentovat výstupy své práce před ostatními třídami a dalšími pedagogy. Značným přínosem je bezesporu týmová práce třídních kolektivů při řešení zadaných úkolů a schopnost orientace v terénu.

Pedagogové zapojených tříd se rovněž seznámí se způsobem výuky tématického modulu, obdrží zpracovaný metodický list a pracovní listy.

Průběh projektu

  1. Vytvoření prezentace zadaného tématu
  2. Prezentace tématu ostatním třídám
  3. Výběr nejlepší třídy
  4. Exkurze do Krušných hor pro vítěznou třídu
  5. Soutěž o nejlepší prezentaci mezi školami o pětidenní pobyt v Krušných horách (pouze 2. stupeň)

 

Výtvarné práce