První týden v dubnu se naše škola zúčastnila akce Ukliďme Česko, která proběhla v celé republice. Žáci prvního i druhého stupně se vydali do okolí uklízet nepořádek, který zůstal po zimě. Přesto, že technické služby v posledních týdnech vyčistily většinu ulic, stále zbylo pro děti dost práce, kterou mohly městu i přírodě pomoci.

Předvojem celé akce byla ve středu 3. dubna třída 8. D s paní učitelkou Ivanou Čermákovou, která čistila od odpadků areál školy ve Školní ulici. K ní se posléze přidala třída 9. B s paní učitelkou Martou Blažkovou. Ještě téhož dne se ve svém volném čase vydalo do ulic Chomutova i  23 dobrovolníků

z druhého stupně v doprovodu paní učitelky Michaely Červené a paní učitelky Jany Landové, aby i oni zapojili své ruce k dílu.

Žáci prvního stupně se zúčastnili této akce v pátek 5. dubna. V posledních dvou vyučovacích hodinách se sedm tříd mladších žáků školy vydalo v rukavicích a s pytli na odpad různými směry a zbavovalo odpadků travnaté prostory a chodníky města. Všichni žáci byli pečlivě poučeni o tom, co mohou a nemohou sbírat a na nebezpeční injekčních stříkaček.

Počasí nám v obou dnech přálo a  všichni byli tak zaujati touto netradiční činností, že jim čas při uklízení města velmi rychle utekl. Menší děti dostaly za odměnu reflexní náramky a odznáčky s nápisem Pomáhám, protože chci.

Všichni, kteří se této akce zúčastnili, si určitě zaslouží naší pochvalu.

Ivana Chloupková,
koordinátor EVVO