Dne 9. května 2019 navštívily třídy 7. A, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, 9. A a 9. B dokumentární film Síla lidskosti – Nicholas Winton v kině Svět v Chomutově. Celkem se zúčastnilo 143 žáků a osm pedagogů.

Tento film byl natočen v  roce 2002 režisérem Matejem Mináčem, dokument popisuje záchranu šesti set šedesáti devíti českých židovských dětí, kterým umožnil odjet z Československa do Anglie pan Nicholas Winton. Sám pan Winton po celou dobu o svých činech mlčel, jak sám říkal, nepřipadalo mu to důležité. Dále dokument mapuje život některých zachráněných dětí. Jde po jejich stopách nejen během války, ale i po padesáti letech. Při sledování dojemných a citlivých osudů dětí a jejich rodin nezůstalo nejedno oko suché.

Na dokumentární film navazovala beseda s dramaturgem filmu panem Tulisem. Žáci se mohli zeptat na cokoliv, pan Tulis vždy ochotně odpověděl.