První týden v květnu absolvovali žáci 2. A a 3. B se svými třídními učitelkami Školu v přírodě ve Svoru. I když se všichni těšili na pěkné květnové počasí, skutečnost byla zcela jiná. Počáteční slunečné počasí vystřídala pořádná zima a dokonce i malá sněhová nadílka. Naštěstí byli všichni připraveni i na tuto možnost a tak vše dobře dopadlo. Děti si užily bohatý program, mimo jiné celotáborovou hru Ztraceni, v které skončili naši žáci ze 3. B na krásném 3. místě a žáci ze 2. A na 4. místě z celkových jedenácti různě starých tříd (od druhých do devátých tříd). Dále si mohly děti vyzkoušet jízdu na motokárách, vylézt s jištěním lezeckou stěnu nebo zahrát minigolf. Během školy v přírodě také všichni zdolali horu Klíč, která se tyčí nad celým táborovým areálem a má 759 m n. m. a zajeli si vlakem na výlet do Nového Boru, kde navštívili sklárnu Egermann. Tam zhlédli, jak se sklo taví, fouká a co se s ním děje dál. Jako upomínku si téměř každé z dětí vezlo pro rodiče i několik křehkých dárečků.