Dne 13. listopadu 2019 na naší škole vystoupili zástupkyně organizace Člověk v tísni, kteří naši třídu 9. A seznámili s projektem, ukázali nám, jak a kde jejich pomoc funguje a hlavně nás seznámili s tím, jak můžeme pomoci my. Tato organizace totiž mimo jiné zajišťuje i doučování a volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabších rodin.

Jelikož těchto dětí je mnoho, nadace shání dobrovolníky, kteří by byli ochotni strávit s dětmi několik hodin, pomohli jim s pochopením školní látky a s přípravou do školy.  Další možností je s nimi podniknout nějakou volnočasovou aktivitu. Děti ze slabších rodin tak mají nejen nové zážitky, ale hlavně získají nového kamaráda, na kterého se může spolehnout.

Stát se dobrovolníkem není náročné, a podle nás je to dobrá zkušenost, jak získat zkušenosti, kde po určité době mohou dobrovolníci získat certifikát o dobrovolnické pomoci, který mohou uplatnit při výběru školy nebo budoucího povolání. Více informací je uvedeno na webových stránkách organizace.

Naše třída se již rozhodla strávit s dětmi odpoledne a vyrobit s nimi nějaký vánoční výrobek, který jim udělá radost. Těšíme se, až se s nimi sami seznámíme!

žáci 9. A