Díky sponzorskému daru naši žáci vyrazí 4. prosince 2019 navštívit Senát ČR (2. část projektu). Než návštěva proběhne, je potřeba žáky seznámit s prací tohoto parlamentního orgánu. Naši vyučující se této funkce skvěle zhostili.

V pátek dne 22. listopadu 2019 se setkali žáci pátých a devátých tříd (5. A, 9. A), aby společně spolupracovali ve skupinách na řešení otázek a úkolů, které se vztahovaly k vládě ČR. Nejprve se všichni společně sešli v interaktivní třídě, kde jim byla prezentována videa s funkcemi vlády. Poté se žáci rozdělili do skupin a práce mohla začít.

Přesunuli jsme se do učebny výpočetní techniky, kde nám byly rozdány pracovní listy se zadáním. Každý ze skupiny si vzal část pracovního listu. Za pomoci počítače a především svých vědomostí vyplňoval zadané úkoly. Takto probíhaly celé dvě hodiny, než zazvonilo na přestávku. Přesunuli jsme se do učebny 9. A, kde jsme za pomoci tabletu dokončili pracovní listy a odevzdali je. Poté akce skončila a každá třída se vrátila zpět k výuce.

Závěrem bychom chtěli říci, že příprava na exkurzi byla více než dostačující. Jsme rádi, že proběhla zábavnou formou, za což děkujeme vyučujícím. Bylo to fajn dopoledne a již se těšíme do Prahy.

žáci 5.A a 9.A