Asi každý z nás si pod pojmem energie dokáže něco představit. Proto si mnoho lidí myslí, že ji zná. Ovšem to, co jsme viděli, nás přesvědčilo o opaku.

V pátek 29. listopadu 2019 se naše třída 9. A vydala na ESOZ, kde nám bylo představeno mnoho zajímavých věcí z oblasti fyziky a psychologie prostřednictvím exkurze Energie pod pokličkou. Celou dobu nás exkurzí provázel pan Bednář, který vyprávěl, jak energie funguje a doporučil literaturu, která se touto problematikou zabývá. Přeskočme alternativní zdroje energie, které nám byly na mnoha povedených modelech dopodrobna vysvětleny a dostaňme se k tomu nejzajímavějšímu. Přednášející pán má již vystudováno mnoho škol a dokáže vycítit mnoho energií přímo ze samotného člověka. Dokázal vycítit naše elektromagnetické pole, poté naši auru a dokonce dokázal za pomoci obyčejného ohnutého svářecího drátu zjistit, ze kterých písmen je složené příjmení žáka. Svá tvrzení pak dokázal pomocí měřících přístrojů. Jeho schopnosti nás opravdu ohromili a přesvědčili, že člověk zdaleka nerozumím všem fyzikálním jevům.

Závěrem bychom chtěli říci, že tento den byl pro nás všechny obrovským přínosem. Osvětlil nám, kolik energií z nás vyzařuje, a jak je za jejich pomoci možné vyčíst aktuální stav člověka.

žáci 9. A