Třídní učitelka žáků 5. C ze ZŠ Školní v Chomutově pozvala por. Mgr. Miroslavu Glogovskou – PČR. Paní komisařka zde vedla přednášku na téma šikana a kyberšikana (zejm. kybergrooming). Pořád se mluví o šikaně, ale co vlastně šikana je? Co to šikana je a co šikana není a jak podle toho ve škole i mimo ni jednat jsme se dozvěděli v prakticky zaměřeném a žádaném interaktivním semináři na stále aktuální téma.