Vážení rodiče, od pondělí 11. 5. 2020 mohou nastoupit žáci 9. tříd do škol. Nebude probíhat klasická výuka dle rozvrhu, ale vše bude zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky. Z uvedeného důvodu budou navštěvovat školu pouze žáci, kteří budou absolvovat přijímací zkoušky. Pro žáky, kteří jsou již přijati, nebo nedělají přijímací zkoušky, je tato zpráva bezpředmětná.
Příprava bude probíhat vždy v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 11:40. Vždy dvě hodiny matematiky a dvě hodiny českého jazyka. Výuku zajistí pedagogové, kteří žáky dosud vyučovali na uvedené předměty.
Je nutné oznámit třídnímu učiteli (nejpozději do 7. 5. do 8:00), zda bude vaše dítě školu navštěvovat. Žáci musí mít vyplněné čestné prohlášení. Prohlášení žáci odevzdají při vstupu do školy 11. 5. 2020.
V případě, že dítě přihlásíte k výuce, stává se výuka povinnou. Zvažte proto, zda své dítě do školy pošlete.
Žáci musí mít dvě roušky na den, které budou nosit ve společných prostorách školy.
Maximální počet žáků ve třídě je 15. Žáci budou sedět v patřičných rozestupech.
Z provozních důvodů a krátkého vyučování nebudeme poskytovat oběd.

Pravidla

  • Žák musí před školou dodržovat odstupy 2 metry a má nasazenou roušku.
  • Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, ne jejich doprovodu.
  • Žák bude mít s sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení roušky.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – jejich opakované nedodržování je důvodem k vyřazení žáka z přípravy.
  • Složení skupin je po celou dobu neměnné. O zařazení do skupin rozhoduje ředitelka školy.
  • Žáka lze zařadit pouze k datu 11. 5., později není možné zařazení žáka do skupiny.
  • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků.

Přílohy

Přeji všem klidné dny a pevné zdraví.

Mgr. Vlasta Marková