Vážení rodiče, pokud se bude vaše dítě od 25. 5. 2020 stravovat ve školní jídelně, upozorňuji vás, že z hygienických a organizačních důvodů nebudeme vydávat obědy do přinesených nádob. Oběd je nutné odhlásit telefonicky nejpozději v den odběru do 7:00. Pokud měl žák zaplacené obědy na březen, převádí se platba na květen a červen.

Případné informace poskytne vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 474 629 221.

Mgr. Vlasta Marková, ředitelka školy