V pondělí 7. září 2020 proběhl ve třídě 6. D adaptační den. Během čtyř vyučovacích hodin se žáci měli možnost blíže seznámit se svojí novou třídní učitelkou p. Hrazdirovou a upevnit svůj kolektiv. Adaptační aktivity si pro třídu připravily pracovnice z Odboru školství Chomutov (Mgr. Markéta Dolejší a Bc. Nikola Kořínková) a organizace Člověk v tísni (p. Martin Slavík). Všem se tento den moc líbil, děti si kolektivní hry opravdu užily. A už teď se těší na další hry, které si spolu zahrají v rámci třídnických hodin. Všem moc děkují.

žáci 6. D