Vážení rodiče, chlapci a děvčata, několik informací, jak bude probíhat provoz školy v době od 2. listopadu 2020 do odvolání:

  • Distanční výuka se týká všech tříd, tedy i žáci speciálních tříd  se vzdělávají z domova.
  • Školní družina nefunguje.
  • Škola se stará pouze o děti pracovníků IZS.
  • Školní jídelna je v provozu. V případě zájmu o stravování během distanční výuky je nutné obědy přihlásit na www.strava.cz. Obědy se budou vydávat ve spodní jídelně v době od 11.00 do 11.30. V době distanční výuky se nebudou vydávat obědy do přinesených nádob. Oběd je možné v případě potřeby do 7.15 odhlásit na telefonním čísle 474 629 221.
  • V době distanční výuky od 2. listopadu posílíme on-line výuku prostřednictvím programu TEAMS.
  • Termíny online hodin na prvním stupni oznámí vyučující zákonným zástupcům. Na druhém stupni se vyučování řídí podle rozvrhu v Bakalářích.