Změny od 18. listopadu

 • Ve škole je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků a žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, tj. žáků speciálních tříd v 1. až 8. ročníku.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Individuální konzultace budou probíhat ve složení 1+1 (pedagogický pracovník + žák) po předchozí domluvě.
 • Po vyučování je v provozu školní družina. Bohužel v tuto chvíli nejsme schopni zajistit provoz ranní družiny.
 • Další informace: Podrobné informace k provozu škol a školských zařízení

Školní jídelna

 • Školní jídelna je v provozu. V případě zájmu o obědy je nutné objednat si obědy na www.strava.cz. Obědy je nutné přihlásit nejpozději v pondělí 16. 11., a ve výjimečných případech telefonicky do 7.00 dne 18. 11.
 • Ve školní jídelně se mohou osobně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
 • Žáci mají i v době povinné distanční výuky nárok na oběd. Stravu si mohou odebrat do čisté přinesené nádoby. Obědy se budou vydávat ve spodní jídelně v době od 11.00 do 11.30.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.