Vážení rodiče, chlapci a děvčata, sděluji informace k provozu školy od 30. listopadu 2020:

  • V pravidelné prezenční docházce nadále pokračuji žáci 1. a 2. tříd, žáci tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Od 30. listopadu 2020 nastupují do školy zbývající ročníky 1. stupně, tedy žáci 3., 4., a 5. tříd a žáci 9. tříd.
  • Žáci 6., 7., 8.  ročníků budou docházet do školy tzv. rotačně, tedy v týdnu od 30. listopadu nastoupí do školy žáci sedmých tříd a třída 8. B. Zbývající třídy se povinně vzdělávají  distančně. V týdnu od 7. prosince nastoupí žáci šestých tříd a 8. A. Žáci sedmých tříd a 8. B budou na distanční výuce. Takto se budou třídy po týdnu střídat.
  • V rámci výuky se nemohou slučovat jednotlivé kolektivy tříd, může tedy nastat dočasná změna vyučujícího cizího jazyka, případně i jiných předmětů.
  • Je zakázán zpěv a sportovní výchova.
  • Žáci i zaměstnanci nosí v budově školy roušky.

Školní družina

  • Ranní družina je v provozu od 6.00. Odpolední družina je v provozu do 16.30.
  • Vzhledem k tomu, že se mohou setkávat jen žáci v rámci ročníku, budou někteří žáci v jiném oddělení nebo budou mít jinou paní vychovatelku.

Školní jídelna

  • V provozu je také školní jídelna.
  • Nezapomeňte objednat obědy.

Přílohy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020

Vlasta Marková,
ředitelka školy