• V době od 21. prosince 2020 do 3. ledna 2021 mají žáci prázdniny, neprobíhá tedy distanční výuka ani provoz školní družiny.
  • Dne 4. ledna 2021 nastoupí do školy žáci prvního stupně, 6., 9. tříd a tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 8. A. Ostatní třídy nastoupí 11. 1. 2021 (pokud se nezmění pokyny MŠMT).

Přeji vám všem pevné zdraví, vánoční pohodu a příjemné prožití společně strávených chvil.

Vlasta Marková,
ředitelka školy