Vážení rodiče, chlapci a děvčata, od 4. ledna 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníků a žákům speciálních tříd v 1. až 8. ročníku. Jejich výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem pomocí MS Teams a systému Komens v Bakalářích. Upravený rozvrh online hodin je k dispozici v Bakalářích. Žáci, kteří nemají k dispozici připojení k internetu, si podklady pro výuku vyzvednou ve škole po domluvě s třídním učitelem. Další informace k provozu škol a školských zařízení jsou k dispozici zde.

Školní družina

Školní družina je v provozu pouze odpoledne a jen pro žáky, kteří osobně navštěvují školu. Ranní družina v provozu není.

Školní jídelna

Žáci 1. a 2. tříd a tříd speciálních, kteří mají zaplacené obědy, jsou automaticky přihlášeni na oběd. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mohou také odebírat oběd. Musí si jej přihlásit na www.strava.cz (prosím, sledujte stav svého účtu) a poté vyzvednout do čistých přinesených nádob v době od 11.00 do 11.30.

Vážení rodiče, chlapci a děvčata, přeji nám všem v novém roce pevné zdraví, pohodu a život bez karantény.

Vlasta Marková,
ředitelka školy