Vážení rodiče, zákonní zástupci, chlapci a děvčata, oznamuji, že od 12. dubna do 16. dubna 2021 nastupují do školy na prezenční výuku tyto třídy: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 4. C, 5. A

V týdnu od 19. dubna do 23. dubna budou ve škole třídy:
1. B, 2. B, 3. B. 4. B, 5. B

Souvislá prezenční výuka ve škole bude od 12. dubna probíhat ve třídách:
1. D, 2. D, 3. D, 4. D, 5. D, 6. D, 7. D, 8. D

  • Žáci musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku.
  • Ranní družina je uzavřena.
  • Odpolední družina je v provozu.

Informace k testování žáků a k provozu péče o děti pracovníků IZS dodáme průběžně. Sledujte webové stránky školy.

Stravování

Školní jídelna je v provozu. Žáci chodící do školy prezenčně se stravují ve školní jídelně. Ostatní žáci si mohou vyzvednout oběd (do vlastních přinesených a čistých nádob) u vchodu do jídelny v době od 11.00 do 11.30. Obědy je nutné si objednat na www.strava.cz.