Den Země (22. dubna) je ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Cílem je připomenout dětem potřebu uvědomění si ochrany přírody.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme si našli čas na oslavu Země a tak jsme se v hodině tělesné výchovy rozhodli uklidit okolí naší školy. Zapojili jsme se do projektu Ukliďme Česko, což je dobrovolnická úklidová akce, která se koná každý rok. Bylo skvělé podpořit tento projekt a zároveň si uvědomit, kolik odpadu se vyskytuje v okolí naší školy. Žáci z 6. D a 8. D. se do práce vrhli s nadšením a společnými silami jsme sesbírali velké množství odpadu.

Kompostování v 6. D

S žáky 6. D jsme se také při příležitosti oslav Dne Země vrhli na kompostování. Studenti se dozvěděli, proč je důležité kompostovat a hlavně jak se dá kompostovat ve městě.

Tento projekt podporuje v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Žáci se naučili stanovit si posloupnost a logickou provázanost svých činností.

Během výuky se žáci dozvěděli, co do kompostu patří, jaké jsou možnosti kompostování, do jaké popelnice mohou bio odpad vyhazovat a co se děje s kompostem, když skončí na skládce. V hodině přírodopisu si děti vytvořily vlastní vermikompostér, který mají ve třídě a tak mohou sledovat na vlastní oči, jak žížaly tvoří z bio odpadu kompost, který následně využijí jako hnojivo pro pokojové rostliny v jejich třídě. Děti mají možnost žížaly krmit dvakrát do týdne a veškeré údaje zaznamenávají na papír. Naše první krmení žížal jsme zahájili tím, že žáci vytvořili na kus papíru obrázek z bio odpadu, popsali ho, vhodili do vermikompostéru a vyslovili přání pro naší Planetu. Cílem tohoto projektu je prohloubení vtahu člověka k přírodě a použití získaných souvislostí v běžném životě.

Klára Zálupská