Vážení rodiče, chlapci a děvčata,
od 24. května 2021 navštěvují školu žáci všech ročníků. Testování žáků na Covid-19 bude probíhat 1× týdně (v pondělí). Nadále platí nošení ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor). V provozu bude školní družina, jídelna a probíhat bude výuka tělesné výchovy.

Mgr. Vlasta Marková