V prvních týdnech po návratu do školy z distanční výuky, proběhl ve škole na 1. stupni v rámci prevence projekt nazvaný Až se sejdeme ve škole.

Žáci si v prvních dnech, kdy se po dlouhé době opět viděli se svými kamarády, obnovovali pomocí her a aktivit znovu své přátelské vztahy a upevňovali si třídní pravidla.

Přestože se většina žáků i na distanční výuce poctivě připravovala do školy, byl pro některé návrat ke každodennímu školnímu rytmu náročným krokem. Tento projekt bohatý na různé hry jim jej pomohl alespoň trochu usnadnit.

Všechny aktivity byly zaměřeny na kamarádství, které všem dětem v této nelehké době tolik chybělo. A tak si například v rámci pracovních činností vyráběly náramky přátelství a hrály ve skupinách různé hry, při kterých si musely pomáhat a hlavně si užily hodně legrace.

Ve dvojicích s kamarádem potom řešili žáci různé rébusy. A tak třeba zjistili, že z písmen slova KAMARÁDSTVÍ lze vytvořit více než 20 různých slov.

Byla radost pozorovat, jak jsou děti rády, že „se zase mají“ a že se nemusí nudit samy u počítače. Kde bychom si pomysleli, že se budou děti někdy tolik těšit do školy…

Takto se při projektu třeba bavily děti 4. A a 5. B.